Záchranná stanice Ruda nad Moravou je nestátní neziskovou organizací. Provoz záchranné stanice je financován především z darů jednotlivců, jsme vděční za každou pomoc.

Záchrana volně žijících zvířat je finančně velmi náročnou činností. Není-li Vám osud zraněných volně žijících živočichů lhostejný, můžete je podpořit poskytnutím finančního daru na konto-33553322/0800  variabilní symbol 1974


Do záchrany živočichů se můžete aktivně zapojit i Vy.

Finanční pomocí

Pravidelnou nebo jednorázovou platbou    v jakékoliv i sebemenší částce.

Záchrana volně žijících zvířat je finančně velmi náročnou činností. Není-li Vám osud zraněných volně žijících živočichů lhostejný, můžete je podpořit poskytnutím finančního daru na 

č.ú.2001221648/2010

Pro potvrzení o poskytnutí daru nás písemně kontaktujete na email bornea@centrum.cz

Materiální pomocí

Koupí vhodné potravy, zařízení, spotřebního materiálu.

Pošlete to dál

Pokud se vám líbí naše aktivity, řekněte o nás svým známým, přátelům a připojte se k nám na Facebook 

Podpořte sbírku Zvíře v nouzi

Cílem sbírky je finanční podpora celé Národní sítě záchranných stanic.

Více informací a jak přispět neleznete zde.

Děkujeme!

Za jakoukoliv Vaši podporu děkujeme! S Vaší pomocí jsme schopni pokračovat v péči o zraněné, či jinak hendikepované volně žijící živočichy. Srdečně děkujeme za podporu, přízeň a dlouhodobou spolupráci.

                                                                                                                                                    

                                              Děkujeme ČSOB pomáhá regionům a všem kteří na sbírku přispěli

                                                                              Nadace na ochranu zvířat                                                                                  

          Lukáš Šimek, Pavlína Saňáková, Lesy ČR, Olomoucký kraj a také  děkujeme za sebemenší         příspěvky na dárcovské SMS a na sbírku Zvíře v nouzi, dm drogerie markt s.r.o., SEV DORIS Šumperk - IT oddělení , 

         Bushcraft - Tomáš Jurka, Daniel Hama Plastkon product s.r.o., ČEZ a.s., sestry Grygarovy,  Kamil Štrbík, Ivona                                    Štrbíková, Veronika Valová, Karel Gabriška, Lesy ČR, obec Zlaté Hory, Petr Šaj, Lenka Poulíčková,                                          Petr Maixner, Veronika Valová, sourozenci Kampovi