Akce v roce 2017

2.2. p.Pospíchalová
myslivecký kroužek Hanušovice

25.3. Přátelé
přírody Skupina malá liška

25.4. Účast na Dni
země Šumperk

8.6. Návštěva
Základní školy v Sobotíně s vydrou Sárou

21.6. Návštěva
Základní školy v Rapotíně s vydrou Sárou

20.7. Příměstský
tábor Rapotín návštěva u nás

17.8. Přímestký
tábor Rapotín návštěva u nás

19.8. Den pro děti s
rodinami pořádající myslivecký sbor Petrov - návštěva s
vydrou Sárou

23.9. Účast na
Oslavách lesů ČR na vystavišti Flóra

5.12. Návštěva
Základní školy v Dolních Studénkách s vydrou Sárou