Obecné zásady pomoci volně žijícím živočichům

 • Z přírody neodebírejte mláďata zajíců, srnčí, jelení, dančí a mufloní zvěře, pokud nejsou prokazatelně osiřelá, zraněná, nebo uvízlá.
 • Ochočená, uměle odchovaná mláďata nepatří do přírody, protože obvykle ztrácí přirozenou plachost, a jsou zabita predátorem nebo myslivcem jako podezřelá z nakažení vzteklinou.
 • Ježky můžeme brát z přírody nejdříve koncem října. Nutná hmotnost pro přežití zimy je 650 - 750 g v půli listopadu.
 • Dospělí zranění savci patří do rukou odborníkům, protože hrozí poranění zachránce, či jeho nakažení vzteklinou.
 • Chraňte své zdraví - pokud nevidíte zjevné poranění, může se jednat o onemocnění zvířete. Zda nejde o chorobu přenosnou i na člověka pozná pouze odborník.
 • Dodržujte hygienu:
 • nemocného ptáka oddělte od svých vlastních zvířat a dětí,
 • umístěte ho do krabice, kterou stejně jako další použité pomůcky a po předání ptáka odborníkům krabici spalte,
 • po kontaktu s ptákem si vždy řádně umyjte ruce,
 • používejte osobní ochranné pomůcky - rukavice, roušku apod.
 • Pokud nevíte jak zvíře chytit nebo hrozí jeho uštvání a poranění, zavolejte na pomoc profesionály - městskou policii nebo hasiče nebo pracovníky nejbližší záchranné stanice.
 • S nalezenými zvířaty se neobracejte na útulky pro psy a kočky. Jejich poslání je jiné a nejsou na tato zvířata vybavení! Nesvěřujte zvířata ani chovatelům jiných zvířat. Ani oni nejsou na tuto práci vybaveni. Totéž platí u soukromých ochránců zvířat.
 • Doma si nelze ponechat žádné volně žijící zvíře - pokud se tak stane, můžete se podle druhu dopustit porušení mysliveckého zákona nebo zákona o ochraně přírody a krajiny.
 • Nalezená mrtvá zvířata ohlaste asanační službě, místnímu veterináři nebo mysliveckému hospodáři. Sami je nesbírejte!