Záchrannou stanici jsme založili v roce 2013 ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a svůj podíl na tom má Pan Špaček. Od roku 2017 jsme zařazeni do Národní sítě záchranných stanic

V areálu stanice o rozloze cca 9 tis m2 je vybudována rozletová voliéra a 2 rehabilitační voliéry. V následujících letech se bude budovat dalších 6 voliér. Součástí areálu je oplocený výběh a jezírko pro vodní ptactvo.

Ročně projde stanicí okolo 350 fyzicky, či jinak hendikepovaných volně žijících živočichů, z toho je cca 85% ptáků.

Záchranná stanice zajišťuje

  • odchyt hendikepovaných volně žijících zvířat na Šumpersku, Zábřežsku a Jesenicku,
  • odborné ošetření a léčbu zraněných a nemocných živočichů,
  • rekonvalescenci a potřebnou rehabilitaci volně žijících zvířat,
  • vypouštění uzdravených jedinců zpět do přírody,
  • odchov nalezených opuštěných mláďat a jejich navracení do přírody.

Spolupracujeme

  • Veterinární ošetření, léky a odborné poradenství poskytují MVDr. Vitásek a MVDr. Stančíková.
  • Na daném území stanice spolupracuje s hasičským záchranným sborem, Policií ČR a městskou policií při odchytech zraněných živočichů.